DWL Assurantiegroep
DWD Assurantiegroep
Baetsen Assurantiegroep
KenT Assurantiegroep
Kenniscentrum Pensioen

AOW leeftijd berekenen

28-10-2015

Wanneer krijg ik AOW?

U krijgt uw eerste AOW-pensioen vanaf de dag dat u uw AOW-leeftijd bereikt. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum.

AOW-leeftijd berekenen

U kunt uw AOW-leeftijd berekenen door uw geboortedatum in te vullen.

AOW-leeftijd in stappen omhoog

De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021.

Tabel: versnelde verhoging AOW-leeftijd

U bent geboren:

U krijgt AOW in:

Uw leeftijd als uw AOW start is:

na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950

2015

65 + 3 maanden

na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951

2016

65 + 6 maanden

na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952

2017

65 + 9 maanden

na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953

2018

66

na 31 december 1952 en voor 1 september 1953

2019

66 + 4 maanden

na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954

2020

66 + 8 maanden

na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955

2021

67

Let op: bent u geboren op of na 1 januari 1955? Dan is uw AOW-leeftijd minimaal 67 jaar. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De exacte AOW-leeftijd is daarom nu nog niet bekend. U weet 5 jaar van te voren wanneer u AOW krijgt.

AOW betaalbaar houden

De Rijksoverheid neemt maatregelen om de AOW betaalbaar te houden. Dit heeft gevolgen voor oudere werknemers en AOW-gerechtigden.

Probleem: kosten AOW stijgen

Iedereen die werkt betaalt mee aan de AOW. Door de vergrijzing stijgt het aantal AOW’ers, terwijl er minder werkenden zijn die meebetalen aan de AOW. Ook leven mensen tegenwoordig langer dan vroeger en krijgen ze langer AOW. Hierdoor stijgen de kosten voor de AOW en wordt deze te duur. De Rijksoverheid neemt daarom maatregelen om de AOW betaalbaar te houden en de overheidsfinanciën op orde te brengen.

Maatregelen voor betaalbare AOW

Wat de Rijksoverheid doet om de AOW betaalbaar te houden:  

 • Versnelde verhoging AOW-leeftijd
  De AOW-leeftijd gaat versneld omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 stijgt de AOW-leeftijd mee met de levensverwachting in Nederland.
 • Kostendelersnorm AOW  
  De AOW kent nu al een andere hoogte voor mensen die samenwonen, omdat zij hun woonkosten kunnen delen met een andere volwassene. Dit gaat gelden voor alle situaties waarin mensen samenwonen. De verwantschap of het aantal andere meerderjarige personen waarmee men samenwoont, maakt daarbij geen verschil. Dit heet de kostendelersnorm. De nieuwe regels zijn uitgesteld tot 1 januari 2018. 
 • Voorwaarden AOW-inkoopregeling
  Mensen die voor het eerst in Nederland komen wonen of werken, kunnen hun ontbrekende AOW-verzekeringsjaren vrijwillig inkopen. Dit kan met de AOW-inkoopregeling. Om onbedoeld en ongewenst gebruik van deze regeling tegen te gaan, zijn de voorwaardenin 2014 aangescherpt. Wie vrijwillig verzekeringsjaren wil inkopen, moet minimaal 5 jaar verplicht verzekerd zijn voor de AOW en 5 jaar werkzaam zijn in Nederland. En mag niet ergens anders een wettelijk verplichte ouderdomsverzekering hebben. 
  Voor het vaststellen van het inkoopbedrag telt het inkomen in het verleden. Voor de minimumpremie is dit het toen geldende wettelijk minimum (jeugd)loon. 

Bronvermelding & Meer informatie:https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-ouderdomswet-aow/vraag-en-antwoord/wanneer-krijg-ik-aowTerug naar nieuwsoverzicht
Bezoekadres
Wiebachstraat 45/E
6466NG Kerkrade
Postadres
Postbus 1030
6460 BA Kerkrade
Telefoon: 045-5656400
Fax: 046-4529430
  info@dwdnuth.nl
Openingstijden
maandag - vrijdag
08.30 - 17.00 uur
Telefonisch bereikbaar van
09:00 – 17:00 uur
Pauze
12.30 -13.00 uur